Aolangtv.Com


Tin Tức Mới Nhất

🍀 Thông báo 🍀

Tham gia nhóm facebook của sever SRO AoLangTv (nhóm kín)  Click
 Tham gia nhóm facebook của sever SRO AoLangTv (nhóm công khai)  Click

SEVER INFORMATION
-Sever Name : AoLangTv
-Max Cap : 100
-Giới hạn login :5ac/pc/ip
-Giới hạn online: 5 giờ xanh 1 giờ cam ( Mua thêm giờ chơi trên trang chủ)
-Giới hanJob: 1Job/pc/ip
-Giới hạn buôn: 1h00 đến 8h00
-Công Thành Chiến: có
-Đồ từ D6 đến D10 bán shop bình thường
-EXP:X3
-Rate Drop: X2
-Rate Gold : x1
-Buôn 3 thành TA-HD-DH
- Quái 90-99 chuyển qua Sa Mạc Muối

Khởi Tạo Nhân Vật
Cap:1
-Sp = 5.000.000 điểm
-Hp 370 =4.000 cái
-Mp 370 =4.000 cái
-Dịch chuyển phản hồi = 20 cái
-Dịch chuyển túc thới = 50 cái
-Pet nhặt đồ 3 ngày

Hỗ Trợ Tân Thủ Gói Tân Lữ Khách
-Set Giáp nhật ấn cấp 9 tùy chọn
-01 vũ khí nhật ấn cấp 9 tùy chọn
-100 viên đá Sức Mạnh cấp 9
-100 viên đá Trí Tuệ cấp 9
-20m gold
-1 Đồng Hồ Hoán Sinh
-1 vé giờ vàng thượng hạng
- 1 vé mở rộng thùng đồ
Chú ý: không bao gồm khiên và gói Tân Lữ Khách này mất phí như sau
- Lv90
- Lv95
- Lv99
- nếu các bạn lấy thêm khiên thì + thêm
- các bạn có thể liên hệ ADM để mua gói Tân Lữ Khách qua 2 kênh liên hệ dưới đây
1. liên hệ với ADM qua zalo: 0362611639
2. liên hệ qua Facebook : https://www.facebook.com/thuan.aolangtv/